Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό κατασκευή.

Ισολογισμός 2014 Έκθεση Διαφάνειας 2015 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2015

Επικοινωνία

Τηλέφωνο : +30 211 411 3292
Fax : +30 211 411 3293
Email : info@cpac.gr

Διεύθυνση

Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 11
166 75, Γλυφάδα
Ελλάδα